Airbeat One : Interview mit Felix Jaehn: „Es ist mein Heimatfestival“

nnn+ Logo
imago91982633h

Star-DJ Felix Jaehn spricht im Interview über seinen Auftritt bei „Airbeat One“, den Luxus in MV und seine Musik

Exklusiv für
NNN+ Nutzer
nnn+ Logo

von
10. Juli 2019, 12:00 Uhr

Im Zenit in Schwerin, im K2 in Grevesmühlen, im Mensakeller in Wismar. Hier hat DJ Felix Jaehn seine ersten Sets gespielt. Jetzt steht der 24-Jährige mit Hits wie „Ain’t Nobody“ (Loves Me Better), „Bonfir...

Im enZti in Srwncei,h im K2 ni helüGre,snemv im raMesekllne ni rsimaW. Heir ath JD iFlxe ahJne eesni tnsere tSes tilpesg.e tzteJ hstte erd eJhä2ri4-g imt sHit wie „iAt’n od“oybN vsoeL( eM ,)eertBt “n„eforiB nud „hlreeadC“ere ufa dne Bünenh dre lWet – psleit ni o,ikTo Mmiia nud h,lokSctom etjtte für iesen eenu lgeinS urdhc anzg dtasnlehucD dun sit ihgtecneli mrmei fau edm r.Spgnu eisnE sästl re shic rbae ihtcn ngnete:eh sad rteAi„ab -ivea,“eOFntls asd uehet uaf edm luFlpatzg in w-stGNeeaetldu t.etsatr rHie etath re einsen tenres rßegon rA,utttfi netnn se sein aiiftastHelv.me

Aaibetr  Drsisoe

mosU hemr rftue re cs,hi ekkunüuhzreczr – udn fau enine sehBuc in red a.itHem itM edm JD cahsrp hKnaatria loezG.

orvBe du am abnSoendn um 2 hUr nhasct ufa red Bnheü ieb red erAitab Oen ,stshet lpesits du mu 91 Uhr ufa mde mnaaaP eOpn iAr ieb on.nB mmsKto ud atrex egnn?eefgiol lixeF nhaJ:e irW aebhn cältaihthcs eienn tJe gehttrrace frü ned aT.g aDs vuschree ihc glitenechi uz m,erdneive reba nerdas wra es hctzilei thinc göh,micl ufa eniebd isvaletFs uz i.elespn cIh eewdr den Ostß-oCus2A fau nedej alFl lschaiengeu.

Wuram tust du ird frü ads rabetAi dinsee etrSss an? Es ist emin f.tieleaavstmHi Ihc ibn ja in cmekPmoM ageehswuacnf dnu ads reatAbi awr dsa teres asli,Fvte ieb med cih ptarvi zu tsGa arw ndu cahu ads trees ,sieavFtl fau emd ihc eeggflatu h.aeb fuA rde gectwoSreNe-am .2021 hcI haeb eienn CnteDJt-so nwenngoe udn andn ürf 30 eetLu fua edm napCptalzgim p.eieltsg tmediSe ibn ihc etfi tim dem birtAae .ubnerdenv

So eiw edi ereriarK nhwecsgae is,t disn se ucha edeni ttriuAfet bemi Aaribet .One Dsa is,ttmm nidii.fetv 7102 war cih sda eztetl aMl ad. Da haett chi mi nmeilaTr mneie „iexlF henJa & sFr-“dnie aSetg dnu das tsi niee mmeuNr rerkssa lsa der Caigplanz.mtp )h(actl

Mla ebheasneg onv edr mHtu,vieriebnhadeent urawm lptesis ud ngre bemi ab?Aiert sE ist esin dre tneörgß a-eDcn iesstFv,la das es in sheaDlutncd udn oEparu gi.tb Es mnokme lugaibcnulh ilvee aoaeilrenitnnt eenrdial.H Wnen chi atgSsma se,ielp sndi uzm ipsilBee die aimoskrnshCe ad. Die tetrne ni raoEpu run elsten afu. asD bteiaAr acfhtfs e,s die nainrntolietae eS-nDazecen zu m.nraeeslvm

ieW lhftü es hisc a,n rvo unesdTane uaf der heüBn zu sethen? asD sit enie zagn oegßr e,eignrE edi uaf nenei o.mkmutz So sbeecbrehi chi sda ,rmime dnen ieb os oeßrgn tvsFlasei eisht anm akum ohcn eid nnienelze teGsrechi dnu henns.ecM sE tsi eine ,ssaeM ied anztt, ide fitree nud deerFu .eteerrvbit hIc rkeieg da mimer neein erilinak.cnA-Kd

aWs its endei a,tSeetgri mu dich hrvore uz ehbnr?iegu Ich eiimteerd rov eeminn nutAtfrtei. Ich bhea iesNo inlenaClcg rfoöperKh abdie ndu eineteatleg tdeeoMaintn.i uDdrhac aknn ihc edn mäLr ovm tsalFeiv wseat onv irm rnntefhe,al chmi lohacnm amemlns dnu eenmi Genankde ruz uRhe kommen ssln.ae

Udn nadn esziht ud ide oerörfphK ba udn gehts ketrdi fau edi hBüne? hcI hsvceue,r dsas remim ohnc ein arpa uitnMen wehcansidz glie.en hIc heeiz ied öKrrpehfo ba dun denhe dnu roekelc mic.h nDna es,thg öigmlhtcs nohe imt emdmeanj uz ne,crhesp dtekri fua die .üenBh miaDt hci tmi mdeies ouksF nde treens ngoS kriedt in Egirene lwmadnuen n.ank

ibstelB du ncah med ftArtuti ocnh fau edm eibAat?r inE apra cSdeünhnt newerd rwi nhoc bbln.iee eikM imslWali elpsit na mde Tag chon hnca irm dun er selipt uach in o.nnB Wir knnenöt tcinghilee uznmemsa igfe.lne ah(cl)t

ahNc edm ebrAati fstähr ud nshtac cohn chna .ueasH Du utntz laso dsa tFvseali für eenni srhbetAec na edi Otse,es wo du asHu nud iSdotu a?sth ieZhscwn lal end nRseie ibn ihc rotd. ndU beim traeibA ieebt cish sad n.a chI evasn,ehcnwur mmrei es ömhlgci ,its cnith im loteH zu f,shelnac rnnsedo zu us.Hae

Wsa smvteirs du ma smeni,te wnen du uaf rouT ?btsi eiD h.Rue Dsa kedne ihc eedsj .Mla Ihc awr iessed harJ ertnu eadmern ni baD,ui miaMi dero kooiT enwsetgur nud in dne sHleto gfaer ich iemmr cnah einem iehrnug eiZ,mrm ni edm hic nihtc ide Strßea ehr.ö Ich inb iendes xLuus usa der eamtHi tlaot gwt.öenh losA ssad ihc ufa edr eTsraesr zseit dun areßu eöVnlg shcitn rhö.e

roWfau eusrft ud dhci n,dna nnew ud hnca Heusa to?mksm enWn cih mal eni apar Tgae reif abhe, reeuf cih ch,mi ieemn iliFaem zu henes udn alet Sucedrlnfueh uz trffe.ne Ich gßeieen edi ruNta und dei hnStöehci ovn nVr.ekmnmupcr-eglobMore

Dsa selgitpe ihsc achu in dnmeei Snog oClo„“ drwi:e eb,em„ermR uoy dtlo em ’uydo nveer gtofre herwe ouy eamc “.romf asD sti fau eejnd aFll dei bene,E ied rüf imhc end noSg maut:sahc lmsNaei zu g,nreeevss wo anm mkrohmte udn ihcs setlsb utre uz blni.bee dnU sda elssa ihc rmi mremi iwered von imnnee rneneduF eäsigbte.nt Die nüdewr hsci tofors ,dmlnee ewnn chi eebbhan oell.ts

ehraW neuerFd srfü ne.bLe ieW rtitff nma chi,s wnne nma anonmy bneibel l?lwi cThscalitäh ahncem iwr ,elasl asw dejer aenrde ahuc nmheca edw:ür uFballß inp,lese elri,nlg t,qausecnh aws tenr,ink muz atrSnd haf.ner

oW its idne giLnbrtolsie ni der ieHt?am hIc aheb eemrerh teignoslerLib ni kmMePom,c reba ide edwer hic tcinh nnenn,e imdat se nmeie snLlgebotirei bbe.neil (ah)clt lelenGer am sasWr,e areb rim ndsi ldWeär cahu sreh .hna hIc feidn es ltato dpnsnen,a cdruh äWderl repazines zu nhgee nud dei Narut uz acbneobte.h ennW chi hnca rniee rdeo zwei hnoceW ncah uaHse m,moke bahe ihc gazn veli lbtr,ee totla levie ürdecEkni am.eteglsm Und wnne hic nand ewreid rzu Rhue o,memk nekmom irm ied nbtees edneI.

rAoropps eugt neId:e enDei etztel orßge nuerrÜcgsabh ar,w ssad du ovn eiRtnmasm lsrdän“u„eA gmixreet ha.st ieD enrfaAg akm berü ied mr,alanefiPtt iwr ebhna ads ghleeci eblLa. lAs chi edn gonS eötrhg ,bhae ntnoek ihc icnafeh nthci .eedtenshwir Ich aemhc fsat eni was esehsctDu. Ich heba urnet meemni enaNm rnu imt rrHbeet errmneyGeö rsneeun memgnaeesni nSgo rdJe„e frü “nJeed aehurgrabc.ts chI bin ad erhs vekiet.ls neWn chi tseaw ustsDchee ehmac, sums sad stwae gnza seseeronBd ns.ie aDs tsi tsem.nRmia cNhti urn eilw se eine usa hneaDutldcs sehaur wwietlet crheiefgerol nBda it,s rnndoes huca wlei eis sua ieenm nzga ernneda eernG .otmkm lsA tnuPodrez wra das eine aotlt vereilzol f,gauAeb eid oVcRkeibs- mit nemmei leodhemnsci eoH-us douSn so uz noni,merkieb sasd sda ngraliiO wggreidtü si,t erd Rexmi erba auch ni rmenei eotuwldnS ft.uikntrinoe

dUn tabkllnudear sti eind nerteuse :nSgo vLo„e nO feyMs“l ra.us Wovon elnahtd dees?ir nVo beelblesSit. Der ognS hat edi nzag krlea agusesA, assd cih himc rets lstseb ebinel e,tsmsu vebro ich ni red Lgae ar,w nadree zu bneei.l aDs ideL rget zuad n,a edn cBkil nov Aneuß hnca ennnI uz .eirhtcn

fMj_T52vgfC

rüF inde srsete bAuml I„“ htas ud aetw mit erd intriB nJmsai mosnhpoT (n’Ai„t Nod)b“yo udn edr niniFn Amla eib oi“()n„Brfe ebnzsmemuateiae.tgr srtoiKoreblal ud diweer embi lumbA? Es bitg e,txTe ide chi mraeslt neaeill i,eersbch bare ni erd Rglee cheam hic rmemi -Co Wresit itm reaennd eSonwnrtgr,i ilwe hic a) hntci snegin nank udn b) ilew ihc ide szresoeP ag,m imt ranedne nKrentüls neimsgema uz anbteeir. Da senntthee memri die sneebt gSo.sn

oLev„ nO sfy“eMl gntis edr iteBr amClu cotSt nc„iDng(a no ym w).nO” rhoWe tennk ihr euc?h aulmC tScot habe chi äitclhthsac stre likürhzc etnce.ktd Ihc rwa aoltt nvo seeirn mmtSei ndu iseenr Art bhe,ürtr erab rov emall nov den nTe.etx Er eaebtitrrev uhca shre eösprleichn emenTh. geenDesw eoltwl cih ud,bnteing dass re Lv„oe nO yMs“lfe it.gsn lAs re dne ongS nneeegsngiu ah,t tah er hni tim erinse mSeimt uaf ine ensue lvLee eeobn.gh Ihc nib talot ,haypp sads irw das tzjte mgiaseemn m.haenc

oW wsrit du dne oSgn dsa ester Mal viel ?nsieelp chI eahb inh rebtesi ebmi aoLpoaaolllz ni otchoSmkl epegl,its lenrgsadil ni nieer ps.eirVhuosM-an Bsi muz FeOstia-ileA-nverabt ’dwris ufa denej lFla mxRiee en.gbe nEi rapa pumKels atbniree gedaer an ieenm xm-lRi,Cebu erba hic chömet conh cnhit errtne,av ewr se .sti Ich nkneöt mir inee emreiPre iemb ebitrAa lserv.lnoet

Wlre:sneiete

zur Startseite